Zabezpečení volnočasových aktivit, díky dotacím městských úřadů
 


Nabízené činnosti bychom nemohli zajistit bez výrazné podpory Mú Chodov, Ostrov nad Ohří
Mariánské Lázně, Chebu, Sokolova, Lokte, Nejdku a Vintířova. Patří jim naše poděkování !

Máme velmi zkušené vychovatele se smyslem  pro nová sportovní odvětví se schopností nadchnout děti
pro daný sport.

Aktivity probíhaly v tělocvičně ZŠ Dukelských hrdinů Karlovy Vary, v budově SVP, SKP Hvězda Karlovy Vary.
                          

 • stolní tenis
  • rozvoj pohybových dovednosti, postřehu, schopnosti soustředění, dodržování pravidel
   soft tenis.
 • florbal
 • sálová kopaná
  • důležitost hry podle pravidel, ohleduplnost jeden k druhému -ne výhra za každou cenu;
  • zásady spolupráce, tolerance, ohleduplnosti s důrazem na zdravotní hlediska /první pomoc/;
  • umět přijímat porážku, rozhodnutí autority, optimální pohybová aktivita + životospráva.
 • Judo
  • sport, kdy klademe důraz na zvládnutí techniky natolik, aby nedošlo k úrazu, fyzická zátěž a její překonávání má významný vliv na zvyšování sebevědomí dítěte spolu s rozvojem respektu k soupeři.
   / Vybavení za finanční podpory  Mú Ostrov nad Ohří. /
 • Potápění a plavání v bazénu / dotace Mú Ostrov nad Ohří , Loket, Cheb
  • nácvik  a zdokonalování plaveckých dovedností,potápění  s přístrojem a příprava na potápění v přírodě s doprovodem/užití dýchacího přístroje.
 • Potápění v přírodě
  • za dotační podpory Mú Karlovy Vary-Městské policie, odd.prevence, za spolupráce Vodních záchranářů Karlovy Vary, Mú Ostrov nad Ohří a Mú Cheb;
  • ve dnech 5.-7.6.2015 pobyt na Jesenické přehradě /jízda na člunech Z.S, přiblížení jejich práce, pohled do histori, potápěčské  vybavení dříve, zajímavosti o lokalitě, zatopená území;
  • první pomoc  s ukázkami, tábornické dovednosti, potápění s doprovodem /užití dýchacího přístroje.
 • Zátěžová turistika, cyklistika /dotace Mú Ostrov nad Ohří, Loket/
  • Rozvoj poznatků o přírodě,místu, kde žijeme – odpovědnost,šetření;
  • majetkem vytrvalost ,pomoc jeden druhému, zásady první pomoci, orientace na mapě,prvky enviromentální výchovy.
 • Výlety
  • pěší výlet dětí a rodičů  /každá pobytová skupina, celkem 5x /. Díky dotaci Mú Chodov, Loket, Mariánské Lázně, Cheb;
  • Horní Hrad, Bečov, Zoopark Chomutov, poznávání Karlových Varů a jeho okolí;
  • prohlídky významných expozic / Sklárna Mosser,Vila D.Bechera, Muzeum Karlovy Vary/;
  • Dotace Mú Chodov, Loket, Mariánské Lázně, Cheb;
  • Výjezd celé skupiny do Pístova s přenocováním ve srubové základně.
 • Výstupy, slaňování - bezpečné vybavení je podmínkou – díky výrazné podpoře Mú Ostrov jsme ji mohli splnit!
  • překonávání překážek zajímavými technikami, pocity soudržnosti a vzájemné pomoci, naslouchání jeden druhému- předcházení zkratovému jednání, zvyšování sebevědomí;
  • výstupy na umělé a přírodní stěny –  lanová centra  /dotace Mú Loket, Mariánské Lázně,Vintířova,Nejdku/;
  • Díky dotaci Mú Chodov jsme mohli zakoupit, jako v minulém roce permanentní  vstupenku, kterou jsme bohatě využívali.
    

Naši snahou je zprostředkovat dětem takové prožitky,které by je obohatily o nové zkušenosti.
Jde nám o to, aby si uvědomily svoje možnosti, šance.

Záměrem je pomoc dětem vytěsnit nevhodné vzorce chování, které je zařazují mezi obtížně zvladatelné.
Pokud se nám to podaří -  je položen základ pro změnu.

Volný čas našich klientů se pokoušíme naplnit takovými činnostmi, které je osloví současně posílí jejich sebevědomí a  kladné sebe pojetí.
V rámci estetické výchovy jsme mohli poskytnout dětem množství výtvarného materiálu díky dotacím z Mú Cheb, Sokolov, Vintířov, Loket, Chodov, Mariánské Lázně, Nejdek.
Seznámily se s drátkováním předmětů /Mú Loket/, prací s kinetickým pískem /Mú Ostrov/.
Díky dotaci Obecního úřadu Vintířov jsme navštívili porcelánovou školičku.

Děkujeme!