Další aktivity

Každoročně pořádáme několikadenní prázdninové zážitkově zaměřené aktivity pro naše klienty. Děti do našeho střediska ráno přicházejí, užijí si celodenní bohatý program vedený zkušeným vychovatelem či vychovateli (cykloturistika, sjíždění řeky, lezení na ferratě a další), na noc vždy odcházejí domů.

Pro děti účastnící se dvouměsíčného pobytu ve spolupráci se Středním odborným učilištěm společného stravování v Karlových Varech pořádáme příležitostně kurs správného stolování s obědem připraveným studenty učiliště.