Vítejte na stránkách Střediska výchovné péče!

Středisko výchovné péče poskytuje výchovně vzdělávací péči dětem a mládeži, tj. soustavnou pedagogickou činnost směřující k vytváření a ovlivňování podmínek, které umožňují zapojení jedince do společnosti a zdravý vývoj jeho osobnosti. Základem péče je poskytování speciálně pedagogických a psychologických služeb dětem s rizikem poruch chování nebo již s rozvinutými projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji, u kterých není nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, případně zletilým osobám do ukončení středního vzdělání.
Středisko je specifickým zařízením, které poskytuje ambulantní odbornou péči speciálně pedagogickou a psychologickou. Může doporučit i internátní péči formou dobrovolných pobytů.
Hlavními zásadami, které se promítají do veškeré činnosti střediska, jsou aktivní přístup osob využívajících služeb střediska ke spolupráci a vědomí jejich vlastní spoluzodpovědnosti za očekávané výsledky ve výchově.

Péče o klienty je bezplatná, kromě realizovaných dobrovolných pobytů. Pak rodiče hradí příspěvek na úhradu preventivně výchovné péče podle platných předpisů – Vyhláška MŠMT č. 107/2005.
Středisko výchovné péče v Karlových Varech je součástí Dětského diagnostického ústavu, základní školy, mateřské školy a školní jídelny Plzeň. Vzniklo 12.12. 1996 jako samostatná příspěvková organizace. Jeden rok fungovalo jen ambulantní oddělení , od roku 1998 bylo rozšířeno i o internátní – pobytové oddělení. 1.9.2000 bylo Středisko výchovné péče v Karlových Varech sloučeno s Dětským diagnostickým ústavem v Plzni.

Kdy se tedy na nás můžete obrátit?

  • pokud je vaše dítě neklidné, nedodržuje pořádek ve svých věcech, nosí ze školy špatné známky, nedodržuje na čem se domluvíte, chová se agresivně, lže, má problémy s drobnými krádežemi;
  • neumí se připravit na výuku, nerespektuje autoritu, nechodí pravidelně do školy, opakovaně porušuje školní řád
  • dítě je opakovaně svědkem nebo obětí šikany, neumí se začlenit mezi své vrstevníky, má problémy se sebevědomím, je úzkostlivé apod.
  • přitahují ho party s asociálními projevy, nedokáže kvalitním způsobem trávit volný čas - agresivní chování, netolerance vůči jiným skupinám , zneužívání omamných a psychotropních látek, užívání alkoholu, negativní přístup ke sportu, závislost na PC
  • dělají vám starosti zvláštnosti v jeho chování, prožívání, ve vztazích